Opportunities
ART Construction

Job opening

29/03/2021

Job opening...

Kosova-Women 4 Women has an opportunity for the position Accountant and Cashier. Candidates

Read More
Thirrje per grante

05/03/2021

Thirrje per grante...

Read More
Erasmus for Young Entrepreneurs Kosova

13/11/2020

Erasmus for Young Entrepreneurs Kosova...

Kosova-Women 4 Women, from February 1, 2020 is one of the implementing organizations for Erasmus

Read More
Oferte per blerje

06/07/2020

Oferte per blerje...

Oferte per blerje

Read More
Thirrje per angazhimin e studenteve te fakultetit juridik

06/07/2020

Thirrje per angazhimin e studenteve te fakultetit ...

Përshkrim i përgjithshëm Kosova – Women 4 Women po kërkon t’i angazhojë studentë të

Read More
Thirrje për aplikim për përkrahje

06/07/2020

Thirrje për aplikim për përkrahje...

Projekti: ‘Mbroje të Drejtën Tënde’ Termat e referencës për Thirrje për aplikim për

Read More
Thirrja për ekspert/ të ekonomisë/agrokulturës

06/07/2020

Thirrja për ekspert/ të ekonomisë/agrokulturës...

Përshkrim i përgjithshëm Kosova – Women 4 Women kërkon të angazhojë një ekspert/e të

Read More