Gratë si Agjente të Ndryshimit – Fushë Kosovë
ART Construction

Javën e fundit të muajit tetor është mbajtur trajnimi i radhës për avokim me gratë nga komuna e Fushë Kosovës. Gjatë këtij trajnimi, gratë u aftësuan të identifikojnë probleme në komunën e tyre, dhe të përpilojnë plane të avokimit për zgjidhjen e këtyre problemeve.

Disa nga problemet e identifikuara gjatë trajnimit ishin: mungesa e ujësjellësit, mungesa e ujit të pijshëm, mungesa e transportit në fshatra dhe mungesa e institucioneve parashkollore.

Gratë janë agjente të rëndësishme të ndryshimeve në shoqërinë tonë – kur fuqizohen ato që të merren me çështje në mënyrë direkte, fuqizohet i tërë komuniteti.

Vazhdojmë me komunën e Shtimës nga java e ardhshme    

<div class=