START-UP Week
ART Construction

Ka përfunduar me sukses Start-Up Java e cila u mbajt nga data 18 deri më 22 tetor në kuadër të projektit "I SEE- Mundësitë e përmirësuara të vetë-punësimit dhe punësimit".

Gjatë kësaj jave pjesëmarrësit si rezultat i trajnimeve kanë arritur që t'i rrisin njohuritë e tyre rreth elementeve të planit të biznesit dhe kanë prezantuar idetë e tyre para Komisionit përzgjedhës.

Projekti "I SEE- Mundësitë e përmirësuara të vetë-punësimit dhe punësimit" mbështetet financiarisht nga Austrian Development Agency