Readings for women
ART Construction

VENDOSSHMËRIA PËR TU PUNËSUAR...

VENDOSSHMËRIA PËR TU PUNËSUAR Vendosshmëria për tu punësuar është një nga faktorët kryesorë (nëse jo kryesori) që mundëson gjetjen e punës. Në të shumtën e

NJOHJA E VETES DHE AFTËSIVE PERSONALE...

NJOHJA E VETES DHE AFTËSIVE PERSONALE Njohja e vetes dhe aftësive personale ka shumë rëndësi në procesin e gjetjes së punës. Njohja e vetes nuk është gjë e lehtë

GJETJA E BURIMEVE TË PUNËSIMIT...

GJETJA E BURIMEVE TË PUNËSIMIT Për të gjetur punën e dëshiruar, ju duhet të keni burimet tuaja të punësimit të cilat i kontrolloni në baza ditore. Burime të cilat

ANGAZHIMI NË GJETJE TË PUNËS...

ANGAZHIMI NË GJETJE TË PUNËS Angazhimi, sikurse vendosshmëria për të punuar, është faktor shumë i rëndësishëm në gjetjen e punës. Kjo mund të tingëllojë si

ANALIZIMI I SHPALLJEVE, HULUMTIMI I...

ANALIZIMI I SHPALLJEVE, HULUMTIMI I KOMPANIVE DHE GJETJA E PUNËS SË PËRSHTATSHME Shpalljet e punës shumë shpesh janë reflektim i mentalitetit dhe qëllimeve të

HULUMTIMI DHE NJOHJA E POZITËS PËR...

HULUMTIMI DHE NJOHJA E POZITËS PËR TË CILËN APLIKOHET Hulumtimi i pozitës së punës për të cilën aplikohet është një proces shumë i rëndësishëm. Edhe nëse ju

PËRPILIMI I C.V.-SË...

PËRPILIMI I C.V.-SË Shkronjat “C.V.” janë inicialet e termit latin curriculum vitae, që në shqip do të thotë “shtegu i jetës sime”. Ky term përdoret për

PËRPILIMI I LETRËS MOTIVUESE...

PËRPILIMI I LETRËS MOTIVUESE Në letrën motivuese ju keni mundësinë të komunikoni direkt me punëdhënësin. Aty ju tregoni se pse mendoni që ju jeni personi i duhur

DREJTSHKRIMI...

DREJTSHKRIMI Nëse ju nuk e njihni drejtshkrimin e gjuhës shqipe, ju tashmë jeni duke dëmtuar veten dhe të ardhmen tuaj në përmasa të mëdha. Drejtshkrimi është

APLIKIMI...

APLIKIMI Pasi që keni përfunduar fazat e kaluara me sukses, juve ju mbetet të aplikoni në pozitën e dëshiruar të punës. Aplikimi mund të bëhet nëpërmjet internetit,

PRITJA E THIRRJES DHE PËRGATITJA PËR...

PRITJA E THIRRJES DHE PËRGATITJA PËR INTERVISTË Pasi të aplikoni në vendin e punës së dëshiruar, juve ju mbetet të prisni telefonatën apo e-mailin e kompanisë. Ju

PËRGATITJA PSIKOLOGJIKE...

PËRGATITJA PSIKOLOGJIKE Të gjitha përgatitjet për intervistë mund të ju shkojnë poshtë nëse ju nuk keni bërë përgatitjen psikologjike të duhur. Nëse ju nuk

VESHËMBATHJA...

VESHËMBATHJA Veshëmbathja është faktor i cili ndikon imazhin tuaj në mënyra të jashtme dhe të brendshme. Balansimi i këtyre dy anëve është esencial për të pasur

INTERVISTA...

INTERVISTA Nëse ju keni bërë përgatitjet e rekomanduara në shkrimet e kaluara, ju tashmë keni shumicën e përbërësve esencialë të cilët iu mundësojnë një

PERIUDHA POST-INTERVISTË...

PERIUDHA POST-INTERVISTË Pas intervistës pason periudha e pritjes. Në këtë periudhë, në vend se të preokupoheni me telefonatën e kompanisë, ju duhet të bëni

NËNSHKRIMI I KONTRATËS DHE DITA E...

NËNSHKRIMI I KONTRATËS DHE DITA E PARË NË PUNË Në ditën e nënshkrimit të kontratës, ju do të njoftoheni për të gjitha detajet lidhur me punën tuaj të ardhshme.

PROFESIONALIZMI DHE FOKUSIMI NË...

PROFESIONALIZMI DHE FOKUSIMI NË OBJEKTIVA Që të jeni profesional dhe të respektoheni në vendin tuaj të punës, ju duhet të sinkronizoheni maksimalisht me vizionin e

KARAKTERISTIKAT E PUNËTORËVE TË...

KARAKTERISTIKAT E PUNËTORËVE TË SUKSESSHËM Ekzistojnë disa karakteristika të cilat i bëjnë punëtorët të suksesshëm dhe të veçantë. Këto karakteristika janë

KOMUNIKIMI DHE SOCIALIZIMI NË PUNË...

KOMUNIKIMI DHE SOCIALIZIMI NË PUNË Ne nuk mund të theksojmë sa duhet rëndësinë e komunikimit në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Komunikimi i duhur bën dallimin në mes

SHTOJCË: VETËEDUKIMI DHE PERSPEKTIVA...

SHTOJCË: VETËEDUKIMI DHE PERSPEKTIVA AFATGJATË Vetëedukimi është një ndër metodat më të suksesshme të edukimit. Të papunë apo të punësuar, ju duhet në çdo kohë