KW4W

Dita e parë e 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐖𝐄𝐄𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟑

Dita e parë e 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐖𝐄𝐄𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟑 e organizuar nga Kosova Women for Women! Kjo ngjarje njëjavore është një mundësi e shkëlqyer për gratë ndërmarrëse që të mësojnë, të bashkëpunojnë dhe të fitojnë njohuri të vlefshme rreth botës së startup-eve.
Kjo ngjarje mbështetet financiarisht nga Agjencia Austriake për Zhvillim Austrian Development Agency dhe është thelbësore që 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐖𝐄𝐄𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟑 të jetë një sukses prandaj ne jemi mirënjohës për angazhimin e tyre për të nxitur ndërmarrësinë në mesin e grave në Kosovë.
Të bashkohemi dhe të mbështesim gratë ndërmarrëse në Kosovë!