KW4W

GRATË SI AGJENTE TË NDRYSHIMIT – FUSHË KOSOVË

The last week of October.
Disa nga problemet e identifikuara gjatë trajnimit ishin: mungesa e ujësjellësit, mungesa e ujit të pijshëm, mungesa e transportit në fshatra dhe mungesa e institucioneve parashkollore.
Women are important agents of change in our society - when they are empowered to deal with issues directly, their whole communities are empowered as well.
Vazhdojmë me komunën e Shtimës nga java e ardhshme.