KW4W

Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u nënshkruan kontratat me përfitueset e granitit

Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u nënshkruan kontratat me përfitueset e granitit për bujqësi në Komunën e Prishtinës, Ferizajit, Junikut dhe Graçanicës. Në këtë fazë numri i përfitueseve është 49. Fuqizimi ekonomik i grave do ju ndihmojë në promovimin e zhvillimit të

LOAD MORE