KW4W

Programi Erasmus for Young Enterprenours

Programi Erasmus for Young Enterprenours

Ju keni një ide biznesi ose Ju keni vendosur të filloni kompanin tuaj. Por ju

December 7, 2022
PROJEKTI “PJESËMARRJA E GRAVE DREJT FUQIZIMIT EKONOMIK”

PROJEKTI “PJESËMARRJA E GRAVE DREJT FUQIZIMIT EKONOMIK”

Në kuadër të projektit “Pjesëmarrja e grave drejt fuqizimit ekonomik”, financuar nga Agjencia për Barazi

December 12, 2021
PERKRAHJA E GRAVE NDERMARRESE NE KOSOVE

SUPPORT OF FEMALE ENTREPRENEURS IN KOSOVO

Agjencia Gjermane per Bashkepunim Nderkombetar {GIZ) GmbH, duke vepruar ne emer te Qeverise Gjermane, dhe

December 8, 2021

We exist because:

To accomplish our mission we worked with:

Publikimet:

Donors: