KW4W

Start Up Week 2023- Dita 5- Sot, në ditën finale, pjesëmarrëset i paraqitën idetë dhe koncept planet e tyre biznisore para komisionit vlerësues

Start Up Week 2023- Dita 5- Sot, në ditën finale, pjesëmarrëset i paraqitën idetë dhe koncept planet e tyre biznisore para komisionit vlerësues

Start Up Week 2023- Dita 5 Sot, në ditën finale, pjesëmarrëset i paraqitën idetë dhe

17 Mars, 2023
Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”, perfunduan seminaret 8 ditore në Komunat e Prishtinës, Graçanicës, Ferizajit dhe Junikut

Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”, perfunduan seminaret 8 ditore në Komunat e Prishtinës, Graçanicës, Ferizajit dhe Junikut

Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”, perfunduan seminaret

17 Mars, 2023
Start Up Week 2023- Dita 4

Start Up Week 2023- Dita 4

Start Up Week 2023- Dita 4 Sot kishim kenaqesine qe folese mysafire te kemi Liridona

16 Mars, 2023

Ne ekzistojmë sepse:

Për ta përmbushur misionin tonë, ne kemi punuar me:

Publikimet:

Donatorët: