KW4W

Start Up Week 2023- Dita 5- Sot, në ditën finale, pjesëmarrëset i paraqitën idetë dhe koncept planet e tyre biznisore

Start Up Week 2023- Dita 5 Sot, në ditën finale, pjesëmarrëset i paraqitën idetë dhe koncept planet e tyre biznisore para komisionit vlerësues. Kreativiteti, vullneti dhe guximi ishin ndër vetitë që karakterizuan ditën e sotit. Punë e vështirë për komisionin që të përzgjedhë dhjetë fiueset, Ky trajnim zhvillohet në kuadër

Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”, perfunduan seminaret 8 ditore në Komunat e

Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”, perfunduan seminaret 8 ditore në Komunat e Prishtinës, Graçanicës, Ferizajit dhe Junikut. Temat te cilt u trajtuan ishin: Korniza ligjore në fushën e migracionit në Kosovë dhe Reintegrimi i migrantëve në Kosovë, të ligjeruara nga ekspertët e

LOAD MORE