KW4W

Realizimi i dy paneleve në Skenderaj ku u diskutuan çështjet kritike të pabarazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore ndaj grave, si në Kosovë ashtu edhe në shkallë globale

Gjatë javës së kaluar, ne realizuam me sukses dy panel diskutime ku u diskutuan çështjet kritike të pabarazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore ndaj grave, si në Kosovë ashtu edhe në shkallë globale.
Këto ngjarje ofruan një platformë të vlefshme për gratë nga fshatrat Lubovec dhe Kryshec në komunën e Skenderajt për të marrë pjesë aktive dhe për të marrë njohuri nga ekspertë të përkushtuar për luftimin e këtyre çështjeve urgjente.
Gjatë diskutimeve, ne ishim të privilegjuar të kishim panelistë që përfaqësonin institucione të ndryshme kyçe. Nga Strehimorja kundër Dhunës në Familje në Mitrovicë, patëm prezencën e çmuar të Albulena Muratit, psikologe e angazhuar thellësisht në punën e tyre të rëndësishme. Gjithashtu, kemi pasur nderin të presim përfaqësues nga Policia e Kosovës, përfshirë Bastri Beqirin, Muhamet Kajtazi dhe Shpresa Ukaj, të cilët ndanë këndvështrimet e tyre për këtë çështje. Për më tepër, Shyhrete Feka-Hetemi dhe Mirjeta Veliu, përfaqësuese të Qendrës për Punë Sociale të Skenderajt, dhanë njohuritë e tyre të paçmueshme. Biseda u moderua nga aktivistja Fortesa Kryeziu.
Diskutimet e panelit krijuan një mjedis të favorshëm për ndërveprim të drejtpërdrejtë midis ekspertëve dhe pjesëmarrësve. Objektivi kryesor ishte edukimi i të pranishmëve për format e ndryshme të dhunës, ofrimi i strategjive për ta luftuar atë dhe ekspozimi i nismave të ndërmarra nga institucionet e tyre përkatëse për të luftuar dhunën. Kjo përpjekje kolektive ka për qëllim nxitjen e një mjedisi më të sigurt dhe përmirësimin e jetës së të mbijetuarve të dhunës.
Ne vlerësojmë shumë mbështetjen dhe angazhimin e të gjithë pjesëmarrësve, si dhe përkushtimin e panelistëve tanë të nderuar. Së bashku, ne po punojmë drejt një të ardhmeje pa dhunë!
Ky panel u organizua në kuadër të projektit “Së Bashku Ndërtojmë Reziliencën”, të financuar nga UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund). UN Trust Fund është i vetmi mekanizëm global për dhënien e granteve, i dedikuar ekskluzivisht për adresimin e të gjitha formave të dhunës ndaj grave dhe vajzave në nivel lokal dhe kombëtar.