KW4W

Ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Shalë në komunën e Lipjanit

Ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Shalë në komunën e Lipjanit

Javën që lëmë pas u mbajt ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Shalë në

24 Maj, 2023
Diskutim informativ mbi mekanizmat ekzistues kundër dhunës në baza gjinore me gratë nga fshati Bradash

Diskutim informativ mbi mekanizmat ekzistues kundër dhunës në baza gjinore me gratë nga fshati Bradash

Pabarazia gjinore dhe dhuna me bazë gjinore ndaj grave janë çështje strukturore që ndikojnë jetët

22 Maj, 2023
Nënshkrimi i kontratave me fitueset e grantit

Nënshkrimi i kontratave me fitueset e grantit

StartUp Week 2023 Te lumtur qe nenshkruam kontratat me fitueset e grantit. Perkrahja ne ngritjen

12 Maj, 2023

Ne ekzistojmë sepse:

Për ta përmbushur misionin tonë, ne kemi punuar me:

Publikimet:

Donatorët: