KW4W

Vizitë nga Dharmendra Kanani dhe Alejandro Esteso Perez nga Friends of Europe

Sot patëm një vizitë nga Dharmendra Kanani dhe Alejandro Esteso Perez nga Friends of Europe, një think tank lider, të cilët erdhën për të mësuar më shumë rreth punës që bëjmë në Kosova Women 4 Women duke mbështetur fuqizimin e grave dhe barazinë gjinore në Kosovë. Ne ishim të kënaqur t’i informojmë për përpjekjet tona dhe të diskutojmë për çështjet kritike me të cilat përballen gratë në vendin tonë. Ne jemi mirënjohës për interesimin dhe mbështetjen e tyre dhe presim bashkëpunim të vazhdueshëm për avancimin e të drejtave të grave në Kosovë.
#WomenEmpowerment #economicempowerment #KosovaWomen4Women #friendsofeurope