KW4W

Start Up Week 2023- Dita 5- Sot, në ditën finale, pjesëmarrëset i paraqitën idetë dhe koncept planet e tyre biznisore

Start Up Week 2023- Dita 5 Sot, në ditën finale, pjesëmarrëset i paraqitën idetë dhe koncept planet e tyre biznisore para komisionit vlerësues. Kreativiteti, vullneti dhe guximi ishin ndër vetitë që karakterizuan ditën e sotit. Punë e vështirë për komisionin që të përzgjedhë dhjetë fiueset, Ky trajnim zhvillohet në kuadër

Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”, perfunduan seminaret 8 ditore në Komunat e

Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”, perfunduan seminaret 8 ditore në Komunat e Prishtinës, Graçanicës, Ferizajit dhe Junikut. Temat te cilt u trajtuan ishin: Korniza ligjore në fushën e migracionit në Kosovë dhe Reintegrimi i migrantëve në Kosovë, të ligjeruara nga ekspertët e

Start Up Week 2023- Dita 4

Start Up Week 2023- Dita 4 Sot kishim kenaqesine qe folese mysafire te kemi Liridona Muhaxhirin, fituese e vitit te kaluar te grantit per start up biznese. Liridona i ndau pervojat e veta me pjesemarreset si dhe foli rreth zhvillimit te biznesit te saj shume te sukseshem. Neser eshte dita

Startup WEEK 2023 Dita e tretë

Startup WEEK 2023 Dita e tretë- edhe sot vazhduan trajnimet për Start-up bizneset ku pjesëmarreset patën mundësi të mësojnë për marketingun, strategjinë e shitjes si dhe për qasje në financa. Patëm kenaqësinë qe folëse mysafire të kemi Anesa Kotorri Kastrati nga TEB Banka për të na treguar më shumë rreth

Vizitë nga nënkryetarja e Komunës të Prishtinës Donjeta Sahatçiu në ditën e dytë të Startup WEEK 2023

Dje, në ditën e dytë të Startup WEEK 2023, patëm nderin që ta kemi për vizitë Nënkryetaren e Komunës të Prishtinës Donjeta Sahatçiu bashkë me ekipin e saj. Ne jemi mirënjohës për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe për fjalët inkurajuese me të cilat iu drejtua pjesëmarrësëve.

Dita e parë e 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐖𝐄𝐄𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟑

Dita e parë e 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐖𝐄𝐄𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟑 e organizuar nga Kosova Women for Women! Kjo ngjarje njëjavore është një mundësi e shkëlqyer për gratë ndërmarrëse që të mësojnë, të bashkëpunojnë dhe të fitojnë njohuri të vlefshme rreth botës së startup-eve. Kjo ngjarje mbështetet financiarisht nga Agjencia Austriake për Zhvillim Austrian

Today our Change Agents gathered for a workshop, part of the project “Together Building Resilience”

Today our Change Agents gathered for a workshop with trainer Erza Kurti. These extraordinary women are working tirelessly to empower women in their communities and address gender-based violence. To support them in their efforts, we meet throughout the year and provide space for them to share ideas and plan advocacy

Sot, u mbajt puntoria në kuadër të projektit “Together Building Resilience”

Sot Agjentet e Ndryshimit u mblodhën në punëtorinë e radhës nën facilitimin e Erza Kurtit. Këto gra të jashtëzakonshme po punojnë pa u lodhur për t'i fuqizuar gratë në komunitetet e tyre dhe për ta trajtuar dhunën me baza gjinore. Për t'i mbështetur ato në përpjekjet e tyre, ne mblidhemi

Seminari në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”

Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”, në Komunën e Prishtinës është mbajtur seminari i cili ka trajtuar temat: Korniza ligjore në fushën e migracionit në Kosovë dhe Reintegrimi i migrantëve në Kosovë, të ligjeruara nga ekspertët e organizatës partnere CRP/K si dhe temat:

The second phase of “Improved Self-Employment and Employment” project

We are thrilled to announce the launch of our latest project, "𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭", aimed at empowering women who lack opportunities in the job market. This initiative will provide training and resources to help women develop new skills, start businesses, or find stable employment. We believe that every woman

LOAD MORE