KW4W

Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u realizua nënshkrimi i kontratave per 20-të

ENGLISH BELOW: Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u realizua nënshkrimi i kontratave per 20-të përfituese të grantit nga Komuna e Ferizajit, Junikut, Prishtinës dhe Graçanicës. Granti do u ndihmoj grave në fuqizimin e tyre individual dhe do të nxisë ndryshime pozitive në

Kosova – Women 4 Women shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tonë më të sinqertë Fondin e Mirëbesimit të OKB-së (UN Trust

𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛 𝗕𝗘𝗟𝗢𝗪: Kosova - Women 4 Women shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tonë më të sinqertë Fondin e Mirëbesimit të OKB-së (UN Trust Fund) për financimin që mundësoi pjesëmarrjen tonë në konferencën prestigjioze Women Deliver 2023. #WomenDeliver2023 Jemi të nderuar që kemi qenë përfaqësuesi i vetëm nga Kosova në këtë ngjarje

Gratë e programit “Kosova – Women 4 Women” janë pjesëmarrëse me produktet e tyre të punuara me dorë ne festivalin

Me kënaqësi ju njoftojmë se gratë e programit "Kosova - Women 4 Women" jane pjesëmarrëse me produktet e tyre të punuara me dorë në një nga ngjarjet më të këndshme të gastronomisë në qytet " Prishtina Gastronomy Festival"! Jini pjesë e këtij festivali dhe shijoni artikuj të vecantë të punuara

Kosova – Women 4 Women do të përfaqësohet me krenari në Konferencën globale “Women Deliver 2023”

𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛 𝗕𝗘𝗟𝗢𝗪: Kosova - Women 4 Women do të përfaqësohet me krenari në Konferencën globale "Women Deliver 2023", një tubim me mbi 6,000 persona që synon avancimin e barazisë gjinore dhe adresimin e sfidave me të cilat përballen vajzat dhe gratë në mbarë botën. Laura Cakolli, Zyrtare e Projektit për

Realizimi i dy paneleve në Skenderaj ku u diskutuan çështjet kritike të pabarazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore ndaj

Gjatë javës së kaluar, ne realizuam me sukses dy panel diskutime ku u diskutuan çështjet kritike të pabarazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore ndaj grave, si në Kosovë ashtu edhe në shkallë globale. Këto ngjarje ofruan një platformë të vlefshme për gratë nga fshatrat Lubovec dhe Kryshec në komunën

Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u realizua shpërndarja e bletëve tek përfitueset

Përfshirja e grave në Kosovë ka një rëndësi të madhe në zhvillimin e sektorit bujqësor dhe ekonomisë vendore. Gratë luajnë një rol të rëndësishëm si prodhuese, menaxhere, dhe kontribuese në inovacionin e sektorit bujqësor në Kosovë. Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u

Celebrating 12 Years of Women’s Opportunity Center in Kosovo

Celebrating 12 Years of Women's Opportunity Center in Kosovo! Today, we joyfully mark the 12th anniversary of our Women's Opportunity Center in Kosovo. Thanks to the incredible support of Sharon Davis and the Private Equity Foundation, over 36,000 women have found support here and gaining valuable skills through our empowering

12 Vjetori i Qendrës së Mundësive për Gra në Kosovë

12 Vjetori i Qendrës së Mundësive për Gra në Kosovë! Sot, me gëzim shënojmë 12 vjetorin e qendrës sonë "Qendra e Mundësive për Gra" në Kosovë. Falë mbështetjes së jashtëzakonshme të Sharon Davis dhe Fondacionit Private Equity, mbi 36,000 gra kanë gjetur mbështetje këtu dhe kanë fituar aftësi të vlefshme

Creating Positive Change: Our wonderful agents in the Municipality of Gjilan have achieved something extraordinary

Creating Positive Change: Our wonderful agents in the Municipality of Gjilan have achieved something extraordinary! They have directed an important petition to the Municipality of Gjilan, with the aim of creating a healthier future for women in the city of Gjilan. Their request for free Pap-Tests and mammography services is

Krijimi i Ndryshimeve Pozitive: Agjentet tona të mrekullueshme në Komunën e Gjilanit kanë arritur diçka të jashtëzakonshme

Krijimi i Ndryshimeve Pozitive: Agjentet tona të mrekullueshme në Komunën e Gjilanit kanë arritur diçka të jashtëzakonshme! Ato kanë drejtuar një peticion të rëndësishëm drejt Komunës së Gjilanit, me synimin e krijimit të një të ardhme më të shëndoshë për gratë në qytetin e Gjilanit. Kërkesa e tyre për ofrimin

LOAD MORE