KW4W

Ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Shalë në komunën e Lipjanit

Javën që lëmë pas u mbajt ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Shalë në komunën e Lipjanit ku 28 gra përfunduan programin dhjetëmujor në aftësim jetësor (fuqizim social) dhe aftësim profesional për "Horitkulturë". Trajnere për modulin e fuqizimit social ishte Gjylere Morina, ndërsa për modulin profesional ishte Musli Musliu.

Diskutim informativ mbi mekanizmat ekzistues kundër dhunës në baza gjinore me gratë nga fshati Bradash

Pabarazia gjinore dhe dhuna me bazë gjinore ndaj grave janë çështje strukturore që ndikojnë jetët e shumë grave në Kosovë dhe në botë. Sot zhvilluam diskutim informativ mbi mekanizmat ekzistues kundër dhunës në baza gjinore me gra nga fshati Bradash në komunën e Podujevës të cilat patën mundësinë të dëgjojnë

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE   PRIŠTINA, 19.05.2023.   Naziv: „Nabavka i montaža plastenika, sistema za navodnjavanje i prateće opreme“ Ugovorni organ: KOSOVA - WOMEN 4 WOMEN (K-W4W) Naziv projekta: IWKA - Including Women into Kosovo’s Agribusiness Donator: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Broj projekta: 6006 PREDMET UGOVORA   Nabavka: „Nabavka

Njoftim per ofertë

  NJOFTIM PËR OFERTË   PRISHTINË, 19.05.2023   Titulli: “Furnizimi dhe montimi i serrave, sistemit të ujitjes dhe pajisjeve përcjellëse” Autoriteti kontraktues: KOSOVA - WOMEN 4 WOMEN (K-W4W) Titulli i projektit: IWKA - Including Women into Kosovo’s Agribusiness Donatori: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Numri i projektit: 6006 LËNDA E MARRËVESHJES

Nënshkrimi i kontratave me fitueset e grantit

StartUp Week 2023 Te lumtur qe nenshkruam kontratat me fitueset e grantit. Perkrahja ne ngritjen e kapaciteteve vazhdon ne Biznes Inkubatorin e K-W4W. Kjo eshte pjese e projektit " Mundesite e permiresuara te punesimit dhe vetepunesimit- I SEE 2" i cili financohet nga Agjencia Austriake per Zhvillim - ADA, Austrian

Kosova – Women 4 Women ka trajnuar me sukses 24 agjente të ndryshimit nga fshatrat Shalë (Lipjan), Gadime (Lipjan), Rahovicë

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se Kosova - Women 4 Women ka trajnuar me sukses 24 agjente të ndryshimit nga fshatrat Shalë (Lipjan), Gadime (Lipjan), Rahovicë (Ferizaj) dhe qyteti i Ferizajt, për të ndërmarrë veprime kundër dhunës me bazë gjinore në komunitetet e tyre. Trajnerja jonë e mrekullueshme, Erza Kurti,

Validimi raportit “Vlerësimi i efekteve dhe pasojave të pandemisë në Dhunën ndaj Grave dhe Vajzave në Komunat e Drenasit, Ferizajt,

Javën e kaluar patëm validimin e raportit të titulluar “Vlerësimi i efekteve dhe pasojave të pandemisë në Dhunën ndaj Grave dhe Vajzave në Komunat e Drenasit, Ferizajt, Lipjanit, Podujevës, Shtërpcës dhe Skënderajt”. Ekipi hulumtues mori komente dhe njohuri të vlefshme nga ekspertët e fushës. Ky është një hap i rëndësishëm

Vizitë nga Dharmendra Kanani dhe Alejandro Esteso Perez nga Friends of Europe

Sot patëm një vizitë nga Dharmendra Kanani dhe Alejandro Esteso Perez nga Friends of Europe, një think tank lider, të cilët erdhën për të mësuar më shumë rreth punës që bëjmë në Kosova Women 4 Women duke mbështetur fuqizimin e grave dhe barazinë gjinore në Kosovë. Ne ishim të kënaqur

Kosova Women 4 Women ka marrë akreditim tre-vjeçar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve për kualifikimet Rrobaqepës dhe Modelist

Lajm emocionues! Kemi knaqësinë të ndajmë me ju që Kosova Women 4 Women ka marrë akreditim tre-vjeçar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve për kualifikimet Rrobaqepës dhe Modelist. Ky akreditim është rezultat i përpjekjeve të ekipit tonë që të ofrojmë trajnime profesionale cilësore për gratë. Këto trajnime ofrohen në kuadër të

KFOR-i vizitoi fshatin Bradash të komunës së Podujevës për t’ua mësuar Ndihmën e Parë grave pjesëmarrëse në programin tonë për

Këtë javë, KFOR-i vizitoi fshatin Bradash të komunës së Podujevës për t'ua mësuar Ndihmën e Parë grave pjesëmarrëse në programin tonë për fuqizimin social dhe ekonomik. Bashkëpunimi i vazhdueshëm ndërmjet KFOR-it dhe Kosova - Women 4 Women ka qenë një dëshmi e mbështetjes sonë të vazhdueshme për zhvillimin dhe fuqizimin

LOAD MORE