KW4W

Trajnimi për zhvillimin e biznes planeve në komunën e Junikut

Vazhdojmë me trajnimin për zhvillimin e biznes planeve në komunën e Junikut. Fuqizimi ekonomik i grave është çelës për rritjen ekonomike dhe reduktimin e varfërisë, por gjithashtu ndikon edhe në prosperitetin e përgjithshëm të vendit. Ky aktivitet është pjesë e projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”

LOAD MORE