KW4W

Dita e parë e 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐖𝐄𝐄𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟑

Dita e parë e 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐖𝐄𝐄𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟑 e organizuar nga Kosova Women for Women! Kjo ngjarje njëjavore është një mundësi e shkëlqyer për gratë ndërmarrëse që të mësojnë, të bashkëpunojnë dhe të fitojnë njohuri të vlefshme rreth botës së startup-eve. Kjo ngjarje mbështetet financiarisht nga Agjencia Austriake për Zhvillim Austrian

LOAD MORE