KW4W

Ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Rahovicë në komunën e Ferizajit

Këtë të hënë u mbajt ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Rahovicë në komunën e Ferizaj ku 41 gra përfunduan programin dhjetëmujor në aftësim jetësor (fuqizim social) dhe aftësim profesional për "Bletari". Trajnere për modulin e fuqizimit social ishin Zejnepe Selimi dhe Gjylere Morina, ndërsa për modulin profesional ishte

LOAD MORE