KW4W

Drejtore

Iliriana Jaka Gashi shërben si Drejtore Ekzekutive në Kosova – Women 4 Women (K-W4W), ku menaxhon programe që u kanë shërbyer më shumë se 35,000 grave që nga viti 1999.

Nga viti 2011 Iliriana Gashi për gati gjashtë vjet ka qenë drejtore vendore për Women for Women International në Kosovë, Një organizatë që ka punuar që nga viti 1999 dhe në programet e saj sociale dhe ekonomike kanë kaluar mbi 35,000 gra të margjinalizuara. 

Në vitin 2917, Dr.Gashi udhëhoqi tranzicionin e Programit Women for Women International në Kosovë për t’u bërë një OJQ e pavarur lokale: Kosova – Women 4 Women (K-W4W). Pozicioni i Dr. Gashi gjithashtu ndryshoi, pasi ajo u largua nga të qenit Drejtore Vendore dhe u bë Drejtore Ekzekutive e OJQ-së, ku ajo drejton dhe menaxhon operacionet dhe strategjinë e saj.

Para se të bashkohej me Women for Women International, Dr. Gashi punoi për Agjencinë Kanadeze të Zhvillimit Ndërkombëtar, World Vision, Ambasadën Franceze në Kosovë, Bankën Botërore dhe Aleancën Ndërkombëtare të Shëndetit Amerikan (AIHA). Ajo ishte gjithashtu anëtare e Komitetit të Politikave dhe Planifikimit në Ministrinë e Shëndetësisë të Kosovës.

Dr. Gashi është një mjeke me një diplomë Master në Menaxhimin e Administrimit të Kujdesit Shëndetësor nga Universiteti i Lozanës në Zvicër. Ajo shërben në Bordin e Rrjetit të Organizatave të Grave Romë, Ashkali dhe Egjiptiane të Kosovës, shërben si anëtare e bordit të Platformës CiviKos dhe është anëtare e Klubit Ndërkombëtar Soroptimist në Prishtinë.