KW4W

MISIONI DHE VIZIONI

Misioni:

Misioni ynë është mbështetja e grave të margjinalizuara në Kosovë për të fituar dhe për të kursyer para, për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien, të ndikojnë në vendimmarrjen brenda familjes dhe komunitetit dhe të krijojnë rrjete të mbështetjes. Duke shfrytëzuar aftësitë, njohuritë dhe të kenë qasje në burime, gratë do të jenë në gjendje për të krijuar ndryshime të qëndrueshme për veten e tyre, familjet e tyre dhe komunitetin.

Vizioni:

KW4W parasheh një botë ku nuk ka grua të abuzuar, të varfër, analfabete ose të marxhinalizuar dhe ku pjesëtarët e komuniteteve marrin pjesë në shoqëri në mënyrë të barabartë dhe të plotë dhe ku secili është i lirë të përcaktojë dhe të formësojë të ardhmen e tij dhe të shfaqë potencialin e tij të plotë.

Vlerat thelbësore:

  • Zhvillimi i qendrueshëm
  • Barazia dhe shperndarja e drejtë e të ardhurave
  • Te drejtat individuale dhe grupore
  • Demokracia dhe qytetaria aktive
  • Bashkëpunimi dhe partnershipi
  • Sundimi i ligjit
  • Integriteti dhe dinjiteti personal dhe
  • Pergjegjesia