KW4W

OBAVEŠTENJE O PONUDI

OBAVEŠTENJE O PONUDI

 

 

PRIŠTINA, 31.10.2023.

 

Naziv: „Snabdevanje opremom za pčelarstvo” u opštinama: Priština, Uroševac, Gračanica, Junik“

Ugovorni organ: KOSOVA – WOMEN 4 WOMEN (K-W4W)

Naziv projekta: IWKA – Including Women into Kosovo’s Agribusiness

Donator: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Broj projekta: 6006

  1. PREDMET UGOVORA

 

Nabavka: “Snabdevanje opremom za pčelarstvo”

Mesto izvršenja: Priština, Uroševac, Gračanica i Junik

 

USLOVI ZA PRIVREDNOG OPERATORA KOJI ŽELI DA DOBIJE TENDER

 

Uslovi ponude:

 

Vremenski rok: Ponude treba podneti do 14.11.2023. godine u 15:00 časova.

Mesto: Kancelarija Kosova – Women 4 Women, Dragodan III, Kosturi br. 69, 10000 Priština, Kosovo

Period važenja ponude: 90 dana od zadnjeg roka

 

KRITERIJUMI ZA DODELU PONUDE:

Ekonomski najpovoljniji operater, sa najnižom cenom

 

  1. ZAHTEV ZA TENDERSKI DOSIJE

 

Tenderski dosije možete zatražiti u pisanoj formi putem e-maila: iwka@k-w4w.org najkasnije do 07.11.2023. godine u 15:00 časova.

 

Informacije: Za više informacija, obratite se direktno u kancelariju K-W4W, tel: +388(0) 45266267 ili e-mail : iwka @k-w4w.org

 

Procedura konkursa: Eksterna

 

Datum objavljivanja: 31.10.2023. godine

Datum isteka: 14.11.2023. godine

01_OBAVEŠTENJE O PONUDI_serb