KW4W

POZIV ZA GRANTOVE

POZIV ZA GRANTOVE

 

U cilju podrške konkurentnih veština agro-ruralnog sektora, povećanja proizvodnje i produktivnosti, poboljšanja bezbednosti hrane, korišćenja savremene tehnologije, diversifikacije aktivnosti na farmama i ruralnim preduzećima, zaštite životne sredine i prirodnih resursa i otvaranja radnih mesta, Kosova Women 4 Women (K -W4W) raspisuje poziv za podnošenje prijava za grantove u poljoprivrednom sektoru.

Pravo podnošenja prijava imaju startup preduzeća, postojeća preduzeća u vlasništvu žena, ali će prioritet imati startup preduzeća.

Projekat IWKA – Uključivanje žena u agrobiznisu Kosova – Poboljšanje ekonomskog i društvenog statusa žena na Kosovu, podržavajući agrobiznise koje vode žene, ima u cilju osnaživanje žena u riziku od siromaštva i vraćenih žena kroz sticanje poljoprivrednih veština, u opštinama: Uroševac, Gračanica, Junik i Priština.

Projekat finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) preko Engagement Global GgmbH, i sprovodi Kosova – Women 4 Women (K-W4W), CARE International i Program za građanska prava na Kosovu (CRP/K).

Glavni ciljevi projekta su:

  1. Žene da upravljaju njihovim poljoprivrednim (mikro) preduzećima i da poboljšaju njihov položaj u odlučivanju u okviru relevantnih porodica, zajednice i društva.
  2. Zagovaranje: Kosovsko društvo i politički akteri su senzibilisani za rodno specifične potrebe i rizike povratnika i mogućnosti za žene u poljoprivrednom sektoru.

Direktna ciljna grupa projekta su ugrožene, ranjive žene u ruralnim sredinama, koje su vraćene iz zapadnih zemalja i žene iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u relevantnim opštinama.

Maksimalan iznos podrške je: 10,000 EVRA

Zahtev za potrebni materijal i podnošenje prijave treba poslati putem e-maila: iwka@k-w4w.org

Poziv za podnošenje prijave biće otvoren dok se fond grantova za ovaj projekat ne potroši, stoga se podstiče ranija prijava.

Mesto i kontakt za dodatne informacije:

Kosova-Women 4 Women

Adresa:  (Dragodan III, Kosturi br. 69 – 10,000 Priština

Od ponedeljka do petka, od 10:00 do 15:00 časova    tel +383 (0) 45 266 267