KW4W

SHPALLJE PER PUNE (KOORDINATOR/E I/E PROJEKTIT)

Kosova-Women 4 Women has an opportunity for the Project Coordinator. Candidates meeting minimum requirements are asked to forward an expression of interest including: Cover Letter, CV and three references to: human.resources@k-w4w.org. Required documents must be received by 26 May 2021. Submissions of interest arriving without required information and documents will

NJOFTIM PER GRANTE

NJOFTIM Kosova Women 4 Women ka përfunduar vlerësimin e aplikacioneve për skemen e granteve të cilat shpërndahen përmes projektit “I SEE – Mundësitë e përmirësuara të vetëpunesimit dhe punësimit” që financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim - Austrian Development Agency Përfituesit e përzgjedhur nga komisioni do të njoftohen përmes e-mail për

LOAD MORE