KW4W

The second phase of “Improved Self-Employment and Employment” project

We are thrilled to announce the launch of our latest project, "𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭", aimed at empowering women who lack opportunities in the job market. This initiative will provide training and resources to help women develop new skills, start businesses, or find stable employment. We believe that every woman

Faza e dytë e projektit “Mundësitë e përmirësuara të vetëpunësimit dhe punësimit”

Kemi knaqësinë të lansojmë fazën e dytë të projektit "Mundësitë e përmirësuara të vetëpunësimit dhe punësimit", që synon fuqizimin e grave të cilave iu mungojnë mundësitë në tregun e punës. Kjo nismë do të ofrojë trajnime dhe mundësi për të ndihmuar gratë të zhvillojnë aftësi të reja, të fillojnë biznese

ToR_ Ekspert per administrim biznesi kontabilitet dhe tatime

ToR_ Ekspert per administrim biznesi kontabilitet dhe tatime (1)

LOAD MORE