KW4W

Today our Change Agents gathered for a workshop, part of the project “Together Building Resilience”

Today our Change Agents gathered for a workshop with trainer Erza Kurti. These extraordinary women are working tirelessly to empower women in their communities and address gender-based violence. To support them in their efforts, we meet throughout the year and provide space for them to share ideas and plan advocacy

Sot, u mbajt puntoria në kuadër të projektit “Together Building Resilience”

Sot Agjentet e Ndryshimit u mblodhën në punëtorinë e radhës nën facilitimin e Erza Kurtit. Këto gra të jashtëzakonshme po punojnë pa u lodhur për t'i fuqizuar gratë në komunitetet e tyre dhe për ta trajtuar dhunën me baza gjinore. Për t'i mbështetur ato në përpjekjet e tyre, ne mblidhemi

LOAD MORE