KW4W

Vizitë nga Dharmendra Kanani dhe Alejandro Esteso Perez nga Friends of Europe

Sot patëm një vizitë nga Dharmendra Kanani dhe Alejandro Esteso Perez nga Friends of Europe, një think tank lider, të cilët erdhën për të mësuar më shumë rreth punës që bëjmë në Kosova Women 4 Women duke mbështetur fuqizimin e grave dhe barazinë gjinore në Kosovë. Ne ishim të kënaqur

LOAD MORE