KW4W

Validimi raportit “Vlerësimi i efekteve dhe pasojave të pandemisë në Dhunën ndaj Grave dhe Vajzave në Komunat e Drenasit, Ferizajt,

Javën e kaluar patëm validimin e raportit të titulluar “Vlerësimi i efekteve dhe pasojave të pandemisë në Dhunën ndaj Grave dhe Vajzave në Komunat e Drenasit, Ferizajt, Lipjanit, Podujevës, Shtërpcës dhe Skënderajt”. Ekipi hulumtues mori komente dhe njohuri të vlefshme nga ekspertët e fushës. Ky është një hap i rëndësishëm

LOAD MORE