KW4W

Nënshkrimi i kontratave me fitueset e grantit

StartUp Week 2023 Te lumtur qe nenshkruam kontratat me fitueset e grantit. Perkrahja ne ngritjen e kapaciteteve vazhdon ne Biznes Inkubatorin e K-W4W. Kjo eshte pjese e projektit " Mundesite e permiresuara te punesimit dhe vetepunesimit- I SEE 2" i cili financohet nga Agjencia Austriake per Zhvillim - ADA, Austrian

LOAD MORE