KW4W

Paneli i dytë me fokus pabarazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore ndaj grave me gratë nga fshati Revuq

Dje u mbajt paneli i dytë për këtë vit me fokus pabarazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore ndaj grave, çështje të rënda strukturore në Kosovë dhe në mbarë botën. Në këtë bashkëbisedim u ftuan të marrin pjesë gratë nga fshati Revuq i komunës së Podujevës, duke u ofruar atyre

Ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Shalë në komunën e Lipjanit

Javën që lëmë pas u mbajt ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Shalë në komunën e Lipjanit ku 28 gra përfunduan programin dhjetëmujor në aftësim jetësor (fuqizim social) dhe aftësim profesional për "Horitkulturë". Trajnere për modulin e fuqizimit social ishte Gjylere Morina, ndërsa për modulin profesional ishte Musli Musliu.

Diskutim informativ mbi mekanizmat ekzistues kundër dhunës në baza gjinore me gratë nga fshati Bradash

Pabarazia gjinore dhe dhuna me bazë gjinore ndaj grave janë çështje strukturore që ndikojnë jetët e shumë grave në Kosovë dhe në botë. Sot zhvilluam diskutim informativ mbi mekanizmat ekzistues kundër dhunës në baza gjinore me gra nga fshati Bradash në komunën e Podujevës të cilat patën mundësinë të dëgjojnë

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE   PRIŠTINA, 19.05.2023.   Naziv: „Nabavka i montaža plastenika, sistema za navodnjavanje i prateće opreme“ Ugovorni organ: KOSOVA - WOMEN 4 WOMEN (K-W4W) Naziv projekta: IWKA - Including Women into Kosovo’s Agribusiness Donator: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Broj projekta: 6006 PREDMET UGOVORA   Nabavka: „Nabavka

Njoftim per ofertë

  NJOFTIM PËR OFERTË   PRISHTINË, 19.05.2023   Titulli: “Furnizimi dhe montimi i serrave, sistemit të ujitjes dhe pajisjeve përcjellëse” Autoriteti kontraktues: KOSOVA - WOMEN 4 WOMEN (K-W4W) Titulli i projektit: IWKA - Including Women into Kosovo’s Agribusiness Donatori: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Numri i projektit: 6006 LËNDA E MARRËVESHJES

Nënshkrimi i kontratave me fitueset e grantit

StartUp Week 2023 Te lumtur qe nenshkruam kontratat me fitueset e grantit. Perkrahja ne ngritjen e kapaciteteve vazhdon ne Biznes Inkubatorin e K-W4W. Kjo eshte pjese e projektit " Mundesite e permiresuara te punesimit dhe vetepunesimit- I SEE 2" i cili financohet nga Agjencia Austriake per Zhvillim - ADA, Austrian

LOAD MORE