KW4W

Diskutim informativ mbi mekanizmat ekzistues kundër dhunës në baza gjinore me gratë nga fshati Bradash

Pabarazia gjinore dhe dhuna me bazë gjinore ndaj grave janë çështje strukturore që ndikojnë jetët e shumë grave në Kosovë dhe në botë. Sot zhvilluam diskutim informativ mbi mekanizmat ekzistues kundër dhunës në baza gjinore me gra nga fshati Bradash në komunën e Podujevës të cilat patën mundësinë të dëgjojnë

LOAD MORE