KW4W

Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u realizua nënshkrimi i kontratave per 20-të

ENGLISH BELOW: Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u realizua nënshkrimi i kontratave per 20-të përfituese të grantit nga Komuna e Ferizajit, Junikut, Prishtinës dhe Graçanicës. Granti do u ndihmoj grave në fuqizimin e tyre individual dhe do të nxisë ndryshime pozitive në

LOAD MORE