KW4W

Shpallje për Trajner

  Kosova – Women 4 Women kërkon një Trajner/e me përvojë në Soft Skill (Aftësi te buta). Trajnimet do të zhvillohen në kuader të projektit "Përmirësimi i mundësive të vetëpunësimit dhe punësimit - I SEE-2" financuar dhe mbështetur nga ADA. Kandidatët të cilët plotësojnë kërkesat minimale mund të përcjellin Oferten

VACANCY CONSULTANT

CONTEXT AND BACKGROUND Global studies conducted by the UN Agencies on the COVID-19 and its impact on women, have shown that the pandemic "is deepening pre-existing inequalities, exposing vulnerabilities in social, political and economic systems which are amplifying the impacts of the pandemic." The UNDP reports that during the pandemic,

LOAD MORE